نشست تخصصی کارگزاران و هتلداران گردشگری کشور هلند

مدت زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

تاریخ انتشار: 20 مهر 1397
نشست تخصصی کارگزاران و هتلداران گردشگری کشور هلند
نشست تخصصی کارگزاران و هتلداران گردشگری کشور هلند به همراه مدیر عامل شرکت سفرهای خارجی مارکوپولو و سرپرست ها