• اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور با امضاء .
 • اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
  * فتوکپي از ويزاهاي قبلي شنگن ، آمریکا ، کانادا و استرالیا.
 • تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
 • 2 قطعه عکس 5/4×5/3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو بدون عینک و جدید.
 • ترجمه انگليسي از تمام صفحات شناسنامه با مهر تائید دادگستری و وزرات امور خارجه.
 • ترجمه انگليسي با مهر و تائید دادگستری و وزرات امور خارجه گواهي اشتغال به کار، روزنامه رسمي ( آگهی تاسیس و تغییرات ) ، پروانه کسب ، پروانه مطب و کارت نظام پزشکی ، پروانه وکالت به نام مسافر.
  * در گواهي اشتغال به کار بايد نام و سمت مسافر، علت سفر، ميزان درآمد و تاریخ مرخصی با تاریخ تور ذکر شده باشد. علاوه بر گواهی اشتغال به کار لیست بیمه کارکنان و آخرین و اولین پرداخت حقوق الزامی است.
 • براي افراد محصل، ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل و برای اساتید حکم کارگزینی و اشتغال به کار الزامي است.
 • براي افراد بازنشسته، ترجمه حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است.
 • پرینت تمکن مالی وپرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک .
 • ترجمه انگليسي سند مالکيت به نام مسافر.
  * لازم به ذکر است حتما" باید کلیه مدارک با مهر و تائید دادگستری و وزرات امور خارجه باشد.
  * ترجمه انگلیسی رضایت نامه محضری پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر 18 سال به مهر و تایید دادگستری و وزرات امور خارجه .


- با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
- ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.