• اصل گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم. (امضاء شده).
 • اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
 • فتوکپي ازتمام صفحات گذرنامه جدید و قبلی.(کلیه روادید ،و تمام مهر های ورود و خروج.)
 • تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
 • 2 قطعه عکس 3/5 ×4/5 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو و پشت نویسی شده.
 • ترجمه اسپانیائی تمامی صفحات شناسنامه .
 • اصل گواهی اشتغال به کار به زبان اسپانیایی یا ترجمه اسپانیائی. (با ذکر سمت ، تاریخ استخدام ، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ).
 • ترجمه اسپانیائی روزنامه رسمی شرکت ( آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات ).
 • ترجمه اسپانیائی فیش حقوق 3 ماه اخیر + لیست بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی. ( سوابق بیمه )
  * براي خانم هاي خانه دار گواهي اشتغال به کار همسر الزامي است.
 • برای مشاغل آزاد: ترجمه جواز کسب به همراه سند یا اجاره مغازه ، پروانه وکالت ، کارت نظام مهندسی و غیره .
 • براي افراد محصل: اصل معرفی نامه از مدرسه ، دانشگاه + کارت دانشجویی، ترجمه شده .
 • براي افراد بازنشسته، حکم بازنشستگي ، کارت بازنشستگي و آخرين فيش حقوقي الزامي است.
 • برای پزشکان: ترجمه پروانه مطب وکارت نظام پزشکی واجاره یا سند مطب و در صورت شاغل بودن ارائه نامه اشتغال بکار یا حکم کارگزینی بهمراه فیش حقوقی الزامی است .
 • تمکن وپرینت گردش حساب در 6 ماه گذشته به زبان انگلیسی با درج تاریخ افتتاح و مانده حساب با قید شماره تلفن شعبه بانک. ( حتما در برگه A4)
 • ترجمه سند مالکيت به نام مسافر (تمام صفحات).
  ●● ترجمه کلیه مدارک به زبان اسپانیایی می باشد،به غیر از پرینت بانکی.

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.

 • ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.