• اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). * گذرنامه حتما بايد دو صفحه متقابل خالي داشته باشد.
 • تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
 • دو قطعه عکس5/4×5/3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو.
  * عکس ها بايد با خودکار مشکي به لاتين پشت نويسي و امضاء شده باشند.
 • ترجمه انگلیسی تمام صفحات شناسنامه مسافران . ( جهت کودکان زیر 18 سال باید در دو نسخه باشد)
 • گواهي اشتغال به کار انگليسي روي سربرگ شرکت با مهر و امضاء ، ترجمه ي پروانه کسب ، پروانه مطب و کارت نظام پزشکی ، کارت وکالت ، روزنامه رسمی ( آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ) ، کارت نظام مهندسی.
  * در گواهي اشتغال به کار بايد نام و سمت مسافر ، شماره گذرنامه ، تاریخ شروع به کار ، طول مدت استخدام ، میزان حقوق و در نامه ای جداگانه تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذکر شده باشد (همراه با مهر و امضاء توسط مدیر یا مسئول مربوطه ) به همراه لیست 6 ماهه بیمه تامین اجتماعی جهت بخش خصوصی. ( سوابق بیمه )
 • ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل از اداره آموزش دانشگاه و دبیرستان و برای اساتید حکم کارگزینی یا نامه اشتغال بکار الزامی است. ( کارت دانشجوئی مورد قبول نمی با شد).
 • جهت افراد بازنشسته ارائه حکم بازنشستگی ، ارائه آخرین فیش حقوقی الزامی است.
 • پرینت بانکی انگلیسی مربوط سه ماهه گذشته با مهر و امضاء توسط بانک.
  * لطفا" دقت فرمائید که اعتبار پرینت بانکی از 10 روز نگذشته باشد.
  * سپرده های بلند مدت بانکی . ( بهمراه گردش سه ماهه سود واریزی )
  ** ارائه ترجمه انگلیسی رضايتنامه ي محضری به همراه تائید دادگستری و وزارت امورخارجه برای فرزندان زیر 18 سال که با یکی از والدین سفر میکنند. ( باید در دو نسخه ترجمه گردد یکی جهت ارائه به سفارت و دیگری میبایست در فرودگاه به همراه مسافر باشد )
  ** برای فرزندان زیر 18 سال ترجمه شناسنامه بامهر وتائید دادگستری و وزارت امورخارجه باشد که نسخه دوم جهت ارائه به ایرلاین مربوطه و اداره مهاجرت آفریقای جنوبی میباشد.

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.