• اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور وداشتن حداقل دو صفحه خالی روبروی هم . ( امضاء شده)
 • اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
 • تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
 • 2 قطعه عکس 5/4×5/3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو بدون عینک ( 70 تا 80 درصد گردی صورت )
 • ترجمه انگلیسی از تمام صفحات شناسنامه.
 • تر جمه انگلیسی گواهي اشتغال به کارکه کمتر از یک ماه از صدروش نگذشته باشد و این موارد در آن ذکرگردد : سمت متقاضی ، تاریخ استخدام ، حقوق ماهیانه ، تعداد روزهای مرخصی موافقت شده و اعلام بازگشت متقاضی از سفرا به همراه فیش حقوق 3 ماه اخیر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر و امضاء.
 • در صورت خویش فرما بودن ، پروانه کسب ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات.
 • پزشکان : تر جمه انگلیسی پروانه مطب ، پروانه دائم پزشکی ، کارت نظام پزشکی.
  * در صورت شاغل بودن در بیمارستان ، کلینیک ارائه حکم ، نامه اشتغال به کار بهمراه سوابق بیمه و فیش حقوقی 3 ماه آخر.
 • وکلا : ترجمه انگلیسی پروانه وکالت و مشاغل دولتی حکم کارگزینی با آخرین فیش حقوقی از سازمان مربوطه .
 • بازنشسته ها : تر جمه انگلیسی حکم بازنشستگی ، کارت بازنشستگی با ارائه آخرین فیش حقوقی.
 • معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه : تر جمه انگلیسی اصل حکم کارگزینی به همراه فیش حقوقی.
  * براي خانم هاي خانه دار گواهي اشتغال به کار همسر الزامي است.
 • براي افراد محصل، تر جمه انگلیسی گواهي اشتغال به تحصيل ، کارت دانشجوئی، .
 • تمکن و پرينت حساب جاري بانکي 3 ماه گذشته شخصی و مربوط به شرکت با مهر و امضاء. توسط بانک.
 • سپرده های با نکی بلند مدت به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی.
 • در صورت لزوم سند مالکیت ، اجاره نامه ، یا هر سند دیگری که وجود ملک یا اجاره ملک را نشان میدهد.
 • ترجمه رضايت نامه محضري اجازه پدر براي فرزندان زیر 18 سال (همراه مادر) با تائید دادگستری وزارت امور خارجه.

ضمنا"سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
ارائه ضمانت بانکی الزامی میباشد.