• اصل گذرنامه معتبر با 7 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده).
  • 2 قطعه عکس رنگی4/6 روبرو ترجیحا" عکس روی پاسپورت .
  • يکسري فتوکپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش.
  • تکمیل فرم مشخصات فردی (به طور کامل).
  • تمکن مالی انگلیسی به مبلغ 200 میلیون ریال به ازای هر نفر .