• اصل گذرنامه معتبر با 7 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). به همراه گذرنامه های باطله.
  • فتوکپي از صفحات مشخصات گذرنامه.
  • تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
  • 2 قطعه عکس5/4× 5/3رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو و بدون عینک و جدید.
  • فتوکپي شناسنامه از تمام صفحات شناسنامه.
  • فتوکپی از کارت ملی پشت و رو.

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.