• اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور و داشتن دو صفحه خالی روبروی هم.(امضاء شده).
 • اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
 • تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
 • 2 قطعه عکس 5/4×/5/3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به روبدون عینک و جدید.
 • ترجمه انگليسي تمام صفحات شناسنامه .
 • ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به کار، روزنامه رسمي (آگهی تاسیس و تغییرات) ، پروانه کسب، پروانه مطب ، پروانه دائم پزشکی و کارت نظام پزشکی ، کارت وکالت ، کارت نظام مهندسی.
  * ارائه گواهي اشتغال به کار بر روی سربرگ رسمی شرکت با ذکر سمت متقاضی ، تاریخ استخدام و مدت قرارداد، ميزان درآمد، تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور تو ارائه فیش حقوقی 3 ماه آخر به همراه لیست بیمه 6 ماهه بیمه تامین اجتماعی ( سوابق بیمه)
 • براي افراد محصل ( دانش آموزان و دانشجویان ) ترجمه انگلیسی گواهي اشتغال به تحصيل با ذکر تاریخ سفر.
 • جهت معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه : اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوق و لیست 6 ماهه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان ( سوابق بیمه ) به همراه 3 فیش حقوقی آخر.
 • براي افراد بازنشسته، ترجمه انگلیسی حکم بازنشستگي و کارت بازنشستگي و فيش حقوقی 3 ماه آخر الزامي است.
 • تمکن و پرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک).
  * سپرده های بانکی (حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده برای هر نفر از مبلغ 500,000,000 ریال باشد).
  * ارائه گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده¬‌های بانکی بلند مدت به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضا بانک .
 • ترجمه انگليسي سند مالکيت به نام مسافر.
  * در صورتیکه یکی از والدین با فرزندان زیر 18 سال مسافرت نمی کنند، رضایت نامه محضری پدر و مادر با مهر و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه الزامی میباشد.

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.