• اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور و داشتن دو صفحه خالی روبروی هم. (امضاء شده).
 • تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
 • 2 قطعه عکس 5/4 در 5/3 رنگي با زمينه سفيد (از رو برو).
 • ترجمه انگلیسی از تمام صفحات شناسنامه.
 • ترجمه انگلیسی گواهي اشتغال به کار به همراه لیست بیمه تامین اجتماعی ( بخش خصوصی) ، روزنامه رسمی ( آگهی تاسیس و تغییرات) ، پروانه کسب اتحاديه، پروانه مطب و کارت نظام پزشکی کارت وکالت .
  * در گواهي اشتغال به کار باید سمت ، میزان حقوق ، تاریخ شروع بکار ، شناسه شرکت ،دلیل سفر و تاریخ مرخصی وی سربرگ رسمی شرکت با مهر و امضاء مدیر و مسئول مربوطه قید گردد. ارائه لیست 6 ماه بیمه تامین اجتماعی ( سوابق بیمه ) و فیش حقوق سه ماه آخر.
  * گواهي اشتغال به تحصيل حتما بايد نام مسافر و تاريخ مرخصي با تاريخ سفر ذکر شده باشد.
 • براي افراد محصل ( دانشجویان و دانش آموزان) ترجمه انگلیسی گواهي اشتغال به تحصيل
 • برای اساتید ، معلمان ، شاغلین بخش دولتی حکم از کارگزینی یا نامه اشتغال به کار بهمراه آخرین فیش حقوقی و سوابق بیمه الزامي است.
 • براي افراد بازنشسته، ترجمه انگلیسی حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و ارائه آخرين فيش حقوقي الزامي است.
 • تمکن و پرينت انگلیسی حساب جاري بانکي 3 ماهه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک).
  * سپرده های بلند مدت بانکی بهمراه گردش سود بانکی ( حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 700,000,000 ریال میباشد.)
 • ترجمه انگلیسی اسناد ملکی به نام مسافر .
  ** افراد زیر 18 سال در صورت سفر به تنهائی ارائه رضایت نامه کتبی با ترجمه انگلیسی از سوی والدین الزامی است. ( با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه )
  **ترجمه انگلیسی مدارک شغلی باید تا تایید دادگستری و وزارت امور خارجه باشد **

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.