پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان تا سقف 50.000 یورو. ارائه 24 ساعته خدمات تحت پوشش بیمه نامه در سراسر نقاط جهان. جا به جایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول مدت سفر در صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه. خدمات مربوط به تاخیر در ورود چمدان ها و تاخیر در پرواز هواپیما. پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی در خارج از کشور. پشتیبانی توسط اپراتور فارسی زبان. اطلاع رسانی در خصوص بیمارستان ها، داروخانه ها و سایر مراکز درمانی در خارج از کشور. امکان صدور بیمه نامه تا سقف یکسال.